Emitento pasirinkimo reitingas,

Pasirinkimo galimybės - Emitento pasirinkimo galimybės

Informacijos pateikimas emitento išleistų vertybinių popierių savininkams. Informacijos pateikimas emitento išleistų vertybinių popierių savininkams 1.

emitento pasirinkimo reitingas

Emitentas privalo užtikrinti, kad visi jo išleistų lygiaverčių vertybinių popierių savininkai būtų vienodai traktuojami atsižvelgiant į visas teises, kurias suteikia šie vertybiniai popieriai. Emitentas privalo emitento pasirinkimo reitingas, kad jo išleistų vertybinių popierių savininkams būtų prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikiančios jiems galimybę naudotis savo teisėmis.

Vertybinių popierių savininkams neturi būti draudžiama naudotis savo teisėmis per kitus asmenis, įgaliotus pagal emitento buveinės valstybės narės teisės aktus.

Pasirinkimo galimybės - Emitentų pasirinkimo galimybės Listinguojamoms įmonėms — reikšmingi reguliavimo pakeitimai Emitento pasirinkimo galimybė. Emitentų pasirinkimo galimybės, Supaprastinami reikalavimai vertybinių popierių emitentams Bylos 20 straipsnis. Informacijos pateikimas emitento išleistų vertybinių popierių savininkams 1. Emitentas privalo užtikrinti, kad visi jo išleistų lygiaverčių emitento pasirinkimo galimybė popierių savininkai būtų vienodai traktuojami atsižvelgiant į visas teises, kurias suteikia šie vertybiniai popieriai.

Emitento pasirinkimo reitingas privalo: 1 pateikti informaciją apie vertybinių popierių savininkų susirinkimų vietą, laiką, darbotvarkę, bendrą emitento pasirinkimo galimybės popierių kiekį, jų suteiktas balsavimo teises ir vertybinių popierių savininkų teisę dalyvauti susirinkimuose; 2 kiekvienam asmeniui, turinčiam teisę emitento pasirinkimo reitingas emitento išleistų vertybinių popierių savininkų susirinkime, kartu su pranešimu apie susirinkimą arba to asmens prašymu po susirinkimo paskelbimo dienos sudaryti sąlygas gauti išspausdintą popieriuje arba elektroninėmis priemonėmis perduodamą įgaliojimo atstovauti akcininkui formą; 3 paskirti savo atstovu finansų įstaigą, per kurią emitento išleistų vertybinių popierių savininkai galėtų naudotis savo finansinėmis teisėmis; 4 skelbti pranešimus arba platinti aplinkraščius dėl dividendų paskirstymo ir mokėjimo, palūkanų mokėjimo, skolos grąžinimo, naujų vertybinių popierių emisijos, vertybinių popierių konvertavimo, keitimo, pasirašymo arba panaikinimo.

Jeigu į susirinkimą kviečiami tik ne nuosavybės vertybinių popierių, kurių vieno vieneto nominalioji vertė yra ne mažesnė kaip eurų, savininkai, emitentas gali susirinkimo vieta pasirinkti bet kurią valstybę narę, jeigu joje prieinamos visos reikalingos priemonės ir informacija, suteikiančios galimybę ne nuosavybės vertybinių popierių savininkams naudotis savo teisėmis.

Šis emitento pasirinkimo galimybės taip pat taikomas ne nuosavybės vertybinių popierių, emitento pasirinkimo galimybės leista prekiauti valstybės narės reguliuojamoje rinkoje anksčiau negu m.

emitento pasirinkimo reitingas

Šie asmenys turi teisę bet kuriuo metu prašyti, kad informacija būtų pateikiama popieriuje; 5 bet kokį sąnaudų, susijusių su informacijos perdavimu elektroninėmis priemonėmis, paskirstymą emitentas nustatė laikydamasis šio straipsnio 1 dalyje nustatyto vienodų teisių ir sąlygų principo.

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame. Bylos 26 straipsnis.

emitento pasirinkimo reitingas

Galbūt jus domina