Kaip sužinoti pasirinkimo priemoką

Valstybės tarnybos įstatymas su komentarais

Perkėlimas, tarnybinis kaitumas 19 1. Ar gali  kadencijai paskirtas valstybės tranautojas būti perkeltas tarnybinio kaitumo būdu į kitą  įstaigą ir į žemesnes pareigas nepriskirtas kadencinei pareigybei? Negali, nes Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad  kai yra laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.

Gali būti sukeistos dviejų karjeros valstybės tarnautojų lygiavertės pareigos, jeigu jie to prašo.

 1. Konstitucinis Teismas I Pareiškėjo argumentai 1.
 2. Ar žinote, kuo skiriasi pasirinkimo sandoris opcionas nuo CFD produkto?

Šios dalies nuostatos netaikomos kadencijai priimtiems karjeros valstybės tarnautojams. Atnaujinta: 10 08 2.

kaip sužinoti pasirinkimo priemoką kaip sužinoti dvejetainius variantus aukštyn arba žemyn

Ar galima perkelti savivaldybės seniūnijos seniūną į tos pačios savivaldybės kitos seniūnijos seniūno pareigas, jei jis atitinka pareigybei keliamus reikalavimus? Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo toliau — Vietos savivaldos įstatymas 31 straipsnio 9 dalies nuostata, seniūną į pareigas priima ir iš jų atleidžia savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Vietos savivaldos įstatymu ir Valstybės tarnybos įstatymu.

Į seniūno pareigas priimama tik konkurso būdu, išskyrus atvejus, kai asmeniui, savo noru atsistatydinusiam iš seniūno pareigų, atkuriamas valstybės tarnautojo statusas taikant Valstybės tarnybos įstatymo 17  straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytas garantijas, taip pat kai keičiama seniūnijos forma, seniūnas turi teisę būti be konkurso priimtas į kitos formos seniūnijos seniūno pareigas, kai seniūno pareigas einantis asmuo atitinka reikalavimus, taikomus kitos formos seniūnijos vadovui, ir iki tol jo eitos kadencijos metu visi metiniai tarnybinės veiklos vertinimai buvo geri arba labai geri Vietos savivaldos įstatymo kaip sužinoti pasirinkimo priemoką straipsnio 10 dalis.

Atkreiptinas dėmesys, kad seniūno pareigybei netaikomos Valstybės tarnybos įstatymo  nuostatos dėl perkėlimo į seniūno pareigas po karjeros kaip sužinoti pasirinkimo priemoką tarnautojų vertinimo ir tarnybinio kaitumo, tačiau, galima perkelti valstybės tarnautoją į seniūno pareigas laikinai, kai yra tarnybinė būtinybė Valstybės tarnybos įstatymo 21 straipsnio 4 dalis.

Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, manytina, kad teisės aktuose nėra numatyta galimybė perkelti seniūnijos seniūną į tos pačios savivaldybės kitos seniūnijos seniūno pareigas.

 • Prekyba pasirinkimo sandoriais | fotoarte.lt
 • Kaip prekiauti pasirinkimo galimybėmis naudojant signalus
 • Spausdinti Pareiginė alga Pareiginė alga nustatoma pagal pareigybei nustatytą pareiginės algos koeficientą arba iš pareigybei nustatyto pareiginės algos koeficientų intervalo.
 • Kokią strategiją naudoti dvejetainiuose opcionuose

Atnaujinta: 08 03 3. VTĮ 29 str. O kaip elgtis, kai perkeliama esant tarnybiniam būtinumui?

 • DARBO UŽMOKESTIS | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija
 • Valstybės tarnybos portalas
 • Naujokas uždarbyje internete
 • Valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą, šių pareigybių kategorijas ir lygius nustato šis Įstatymas 3 priedas.
 • Ką reikia žinoti perkant vaistus? | fotoarte.lt
 • Investicijų grąža vienkartinė
 • Klausimai-atsakymai | Valstybės tarnybos departamentas

Tai taip pat nustatome 0,5 didesnį koeficientą, negu turėtą? O galima palikti tą patį arba nustatyti pvz. Vadovaujantis VTĮ 29 straipsnio 4 dalies 1 punktu perkeliamam į aukštesnes pareigas nustatoma šios pareigybės pareiginės algos koeficientų intervale esanti pareiginė alga, kuri yra nustatoma taikant 0,5 didesnį koeficientą, negu jam iki perkėlimo buvo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne didesnį negu tai pareigybei nustatytas didžiausias koeficientas ir ne mažesnį negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas.

Tą patį punktą taikome ir laikinam perkėlimui. Kitokios koeficientų alternatyvos laikinam perkėlimui VTĮ nėra numatytos. Atnaujinta: 08 08 4. Valstybės tarnautojas — vyriausiasis specialistas pareiginės algos koeficientas yra 7,3 esant tarnybinei būtinybei laikinai perkeliamas į skyriaus vedėjo pareigas. Kaip jam turi būti nustatoma pareiginė alga? Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatyta, kad valstybės tarnautojui, perkeliamam į aukštesnes pareigas nustatoma šios pareigybės pareiginės algos koeficientų intervale esanti pareiginė alga, kuri nustatoma taikant 0,5 didesnį koeficientą, negu jam iki perkėlimo nustatytas pareiginės algos koeficientas, tačiau ne didesnį negu tai pareigybei nustatytas didžiausias koeficientas ir ne mažesnį negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas.

Spausdinti Ką reikia žinoti perkant vaistus? Shutterstock nuotr. Dar svarbiau tai, kad 14 proc. Taigi, pacientai, kuriems buvo skirti kompensuojamieji vaistai t.

Atnaujinta: 05 03 5. Ar gali valstybės tarnautojas, kurio pareiginės algos koeficientas yra 5,37, būti perkeltas tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas kitoje įstaigoje, kur pareiginės algos koeficientas 6,4? Vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 1 ir 3 dalimis, valstybės tarnautojo perkėlimas tarnybinio kaitumo būdu galimas tik į laisvas lygiavertes arba į žemesnes karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio  2 dalį, lygiavertėmis pareigomis laikomos tai pačiai įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų pareigybių grupei priklausančios pareigos.

Pagal Valstybės tarnybos įstatymo 29 straipsnio 4 dalies 3 punktą, valstybės tarnautojui, perkeliamam į lygiavertes pareigas, nustatoma jo turėta pareiginė alga.

Atnaujinta: 05 03 6. Ar po konkurso paskelbimo į laisvas valstybės tarnautojo pareigas galima kreiptis dėl perkėlimo į jas tarnybinio kaitumo būdu? Ar dėl perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu galima kreiptis tik prieš konkurso į tas pareigas paskelbimą? Valstybės tarnautojų tarnybinį kaitumą reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnis. Šio straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje įstaigoje, kai yra laisvos valstybės tarnautojo pareigos.

Senatvės pensija | fotoarte.lt

Taigi, kol pareigos yra laisvos, tol yra galimybė valstybės tarnautojui kreiptis su prašymu dėl perkėlimo ir būti perkeltam į kitas karjeros valstybės tarnautoj pareigas tarnybinio kaitumo būdu. Pagal Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Tačiau įstaigos vadovui suteikta diskrecijos teisė apsispręsti kokiu būdu užpildyti laisvą pareigybę — organizuojant konkursą ar perkeliant asmenį į šias pareigas tarnybinio kaitumo būdu. Atnaujinta: 05 03 7. Valstybės tarnautoja "A" išėjo atostogų vaikui prižiūrėti.

kaip sužinoti pasirinkimo priemoką dvejetainių parinkčių tendencijos nustatymas

Vietoj jos priimtas pakaitinis valstybės tarnautojas. Greitai  valstybės tarnautojai baigsis atostogos vaikui prižiūrėti, bet pakaitinį valstybės tarnautoją įstaiga nori išsaugoti. Ar galima perkelti pakaitinį valstybės tarnautoją į kitas lygiavertes pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas "B" valstybės tarnautojo atostogų vaikui prižiūrėti metu?

Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 2 dalis reglamentuoja, kad pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas, išskyrus pakaitinį karjeros valstybės tarnautoją, priimtą į pareigas, iki šio įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes laikinai negalinčio eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigų pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.

Taigi, jeigu pakaitinis valstybės tarnautojas buvo priimtas į pareigas vietoj negalinčio eiti pareigų karjeros valstybės tarnautojo, jis gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes laikinai negalinčio eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigas tarnybinio kaitumo būdu.

Atnaujinta: 05 03 8. Šiuo metu dirbu pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo — vyresniojo specialisto pareigose. Ar yra galimybė mano prašymu būti perkeltam tarnybinio kaitumo būdu į kitą įstaigą karjeros valstybės tarnautojo — vyresniojo specialisto pareigas?

Pareigybės aprašyme specialiuosius reikalavimus atitinku.

Apsidraudimo technika. Kas yra rizikos apsidraudimas?

Valstybės tarnybos įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje reglamentuota, kad pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas, išskyrus pakaitinį karjeros valstybės tarnautoją, priimtą į pareigas, iki šio įstatymo nustatyta tvarka į jas bus priimtas karjeros valstybės tarnautojas, bet ne ilgesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui, jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes laikinai negalinčio eiti karjeros valstybės tarnautojo pareigų pareigas toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.

Remiantis tuo, pakaitinio valstybės tarnautojo tarybinis kaitumas į kitą įstaigą nėra galimas. Atnaujinta: 05 03 9. Norėčiau sužinoti, ar į pareigas priimantis asmuo įstaigos vadovas gali netenkinti prašymo perkelti tarnautoją kaip sužinoti pasirinkimo priemoką kaitumo būdu į kitą įstaigą, į kurią jis nori būti perkeltas? Valstybės tarnautojų perkėlimą į kitas pareigas tarnybinio kaitumo būdu reglamentuoja Valstybės tarnybos įstatymo toliau — VTĮ   26 straipsnis bei Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

Dėl valstybės tarnautojams mokamų priedų ir (arba) priemokų sumos ribojimo

Aprašo 9 punkte nurodyta, kad valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo sprendimą tenkinti prašymą ar jo netenkinti  priima ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Kai valstybės tarnautojas prašo būti perkeltas į kitas pareigas kitoje įstaigoje, ši įstaiga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo minėto sprendimo priėmimo dienos valstybės tarnautoją supažindina su sprendimu ir šio sprendimo kopiją išsiunčia įstaigai, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas.

Pagal Aprašo 10 punktą, valstybės tarnautojas perkeliamas į kitas pareigas kitoje įstaigoje ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 9 punkte nurodyto sprendimo kopijos gavimo įstaigoje, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, dienos. Iš šių nuostatų matyti, kad įstaigoje, kurioje valstybės tarnautojas eina pareigas, į pareigas priimantis asmuo negali  atsisakyti perkelti valstybės tarnautoją į kitas pareigas kitoje įstaigoje tarnybinio kaitumo būdu.

Atnaujinta: 05 03 Ar gali tiesioginis vadovas jam pavaldžiam valstybės tarnautojui neleisti būti perkeltam tarnybinio kaitumo būdu kaip sužinoti pasirinkimo priemoką kitas laisvas lygiavertes pareigas dėl susidariusio darbuotojų trūkumo? VTĮ 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kai yra laisvos karjeros valstybės tarnautojo pareigos, karjeros valstybės tarnautojas jo prašymu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes ar žemesnes pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.

Taip pat Aprašo 6 punkte nurodyta, kad prašymą perkelti jį į kitas pareigas valstybės tarnautojas pateikia valstybės tarnautoją į pareigas priimančiam asmeniui, o 9 punkte reglamentuota, kad sprendimą dėl valstybės tarnautojo perkėlimo priima į pareigas priimantis asmuo.

kaip sužinoti pasirinkimo priemoką pelningas uždarbis internete

Tarnybinio kaitumo procedūrose tiesioginis valstybės tarnautojo vadovas nedalyvauja, dėl jo perkėlimo ar neperkėlimo jokių sprendimų nepriima. Taigi, Valstybės  tarnybos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos nuomone, tiesioginis vadovas neturi teisės uždrausti valstybės tarnautojui būti perkeltam į kitas pareigas tarnybinio kaitumo būdu.

Kaip sužinoti apie galimybę valstybės tarnautojui persikelti į kitas valstybės tarnautojo pareigas pvz.

„Soti“ pensija: ką pasirinkti?

Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas valstybės tarnautojo pareigas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Atsižvelgiant į tai, kad įstaigos nėra įpareigotos skelbti apie laisvas vietas įstaigoje šioje sistemos, rekomenduojama informacijos ieškoti ir kitais, įstatymams neprieštaraujančiais būdais pvz.

Paminėtina, kad pagal Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės m. Esu pakaitinė karjeros valstybės tarnautoja dirbu daugiau kaip 2 metai, pikti paukščiai 2 užsidirbti pinigų vaiko priežiūros atostogose esančio valstybės tarnautojo.

Ar  grįžus į pareigas valstybės tarnautojui, vietoj kurio einu pareigas, aš galiu būti perkelta į kitas nuolatines toje įstaigoje be konkurso?

Ar dėl pensijos priemokos skyrimo reikia pateikti prašymą? Pensijos priemoka apskaičiuojama ir mokama be atskiro asmens prašymo. Kokios pajamos vertinamos skiriant pensijos priemoką?

Ar pakaitinis karjeros valstybės tarnautojas turi tokias pat teises kaip nepakaitinis? Toks perkėlimas į kitas pakaitinio karjeros valstybės tarnautojo pareigas galimas, kaip sužinoti pasirinkimo priemoką jis atitinka pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Tačiau pakaitinis valstybės tarnautojas be konkurso negali būti perkeltas į karjeros valstybės tarnautojo nuolatines pareigas nei toje pačioje, nei kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje.

Skyriuje karjeros valstybės tarnautojas vyriausiasis specialistas išeina mokymosi atostogų. Ar galima į jo pareigas mokymosi atostogų laikotarpiui laikinai perkelti kitą skyriuje dirbantį  asmenį - darbuotoją pagal darbo sutartį? Valstybės tarnybos įstatymo 2 straipsnio 10 dalyje apibrėžta, kad valstybės tarnautojas yra fizinis asmuo, einantis pareigas valstybės tarnyboje. To paties straipsnio 11 dalyje įtvirtinta valstybės tarybos sąvoka — valstybės ir savivaldybių institucijoje ar įstaigose pareigas einančių asmenų profesinė veikla, kuria atliekamos viešojo administravimo funkcijos ir arba vista kaip diagramoje nubrėžti tendencijų liniją valstybės ar vietos valdžią įgyvendinantiems asmenims atlikti kaip sužinoti pasirinkimo priemoką nustatytas funkcijas, išskyrus ūkinio ir techninio pobūdžio funkcijas.

Iš šių sąvokų išplaukia, kad darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, negali vykdyti viešojo administravimo veiklos, todėl kaip sužinoti pasirinkimo priemoką būti perkeltas laikinai esant tarnybinei būtinybei į karjeros valstybės tarnautojo pareigas.

Esu laikinai, esant tarnybinei būtinybei, perkelta į kitas valstybės tarnautojo pareigas. Tarnybinės būtinybės laikas dar nėra pasibaigęs, tačiau būti šiose laikinose pareigose dėl objektyvių priežasčių nebenoriu. Ar yra galimybė man būti sugrąžintai į savas pareigas? Valstybės tarybos įstatymo  21 straipsnio 7 dalyje imperatyviai nustatyta, kad karjeros valstybės tarnautoją į kitas, laikinas pareigas galima perkelti esant tarnybinei būtinybei tik su jo rašytiniu sutikimu, išskyrus karo padėties, nepaprastosios padėties, ekstremalių įvykių ar ekstremalių situacijų atveju.

Įstaigoje, kuri yra III įstaigų grupėje, valstybės tarnautojas eina patarėjo pareigas ir jam nustatytas pareiginės algos koeficientas  yra 7,9. Tarnybinio kaitumo būdu jis nori būti perkeltas į kitas lygiavertes — patarėjo pareigas įstaigoje, kuri priklauso II įstaigų grupei kaip sužinoti pasirinkimo priemoką kurioje žemiausias patarėjo pareiginės algos koeficientas yra 8,3. Kaip teisingai turi būti nustatomas pareiginės algos koeficientas šiuo atveju?

Galbūt jus domina