Pasirinkimo vienetas, Susisiekite su mumis

pasirinkimo vienetas

Paslaugos gavėjai PVM mokėtojai.

pasirinkimo vienetas

Paslaugos apibūdinimas 1. PVM mokėtojas, gaminantis investicinį auksą arba bet kokį kitą auksą perdirbantis į investicinį auksą, gali pasirinkti skaičiuoti PVM už teikiamą investicinį auksą bei agentas, PVM mokėtojas, kito asmens vardu ir sąskaita pasirinkimo vienetas investicinio aukso tiekimo sandoryje, gali pasirinkti skaičiuoti PVM už teikiamas atstovavimo agento paslaugas, dalyvaujant investicinio aukso tiekimo sandoryje.

Verslo liudijimas

PVM mokėtojas, tiekiantis investicinį auksą ar teikiantis atstovavimo agento paslaugas, dalyvaujant investicinio aukso tiekimo sandoryje, apie savo pasirinkimą skaičiuoti PVM turi informuoti mokesčių administratorių, pateikdamas pranešimą, kuriame gali nurodyti laikotarpį, iki kurio pageidauja skaičiuoti PVM jei ši data nenurodoma, laikoma, kad pasirinkimas skaičiuoti PVM galioja iki tol, kol PVM mokėtojas atšaukia šį savo pasirinkimą arba PVM mokėtojas išregistruojamas iš PVM mokėtojų registro.

Pateikus pranešimą, pasirinktas PVM skaičiavimo laikotarpis gali būti pratęsti arba atšauktas.

pasirinkimo vienetas

Taip pat apmokestinamasis asmuo privalo informuoti apskrities valstybinę mokesčių inspekciją apie savo pasirinkimą skaičiuoti pridėtinės vertės mokestį šiais atvejais: 1. Teikiant finansines paslaugas; 2. Už nekilnojamo pagal prigimtį daikto pasirinkimo vienetas, 3.

pasirinkimo vienetas

Už nekilnojamo pagal prigimtį daikto pardavimą ar kitokį perdavimą, 4. PVM mokėtojas turi teisę pasirinkti skaičiuoti PVM nuo maržos, kai parduoda: 1 kolekcinius ir antikvarinius daiktus, meno kūrinius, kuriuos jis importavo ir už kuriuos nustatyta tvarka buvo apskaičiuotas importo PVM; 2 iš autorių ar jų įpėdinių įsigytus meno kūrinius, kuriuos parduodami šie сигналы от форекс брокеров apskaičiavę PVM; 3 iš apmokestinamųjų asmenų kitų negu asmenys, kuriems taikoma speciali apmokestinimo maržos schema įsigytus meno kūrinius, kuriuos parduodami šie asmenys buvo apskaičiavę PVM, taikydami bet kurioje valstybėje narėje meno kūriniams nustatytą sumažintą PVM tarifą.

pasirinkimo vienetas

Paslaugos suteikimo trukmė Per 5 darbo dienas, įsitikinęs, kad pateikti duomenys yra teisingi, mokesčių administratorius PVM mokėtojui turi išsiųsti laisvos formos raštišką patvirtinimą apie Pranešimo gavimą. Pranešimo pateikimo terminas Pranešimas turi būti pateiktas nė vėliau kaip iki mokestinio laikotarpio, kai pirmą kartą apskaičiuotas PVM, PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

Pasirinkimo sandorių rūšys

Pranešimą skaičiuoti arba neskaičiuoti PVM galima pateikti ir iš anksto. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti - kiti dokumentai, kurių gali pareikalauti mokesčių administratorius. Paslaugos teikimo būdai.

Kuriama Asociacija „Mūsų Gretos“. Rolandas Paulauskas. 2018 10 28

Galbūt jus domina