Perspėjimo prekybos signalas. Perspėjimo signalai savisaugai | fotoarte.lt

Gyventojų dėmesiui „Dėl perspėjimo ir informavimo sistemos techninio patikrinimo“ balandžio 20 d.

perspėjimo prekybos signalas

Šis signalas skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. Šis signalas skelbiamas Kauno m.

perspėjimo prekybos signalas

Šis signalas skelbiamas taip pat ir kai įvyksta nesankcionuotas sirenų įjungimas. Jis skelbiamas ne vėliau kaip 3 min. Įspėjamojo garsinio ir įspėjamųjų balsu skelbiamų signalų perdavimas: įvykus avarijai, kai į aplinką patenka didelis kiekis pavojingų medžiagų, ar susidarius kitai ekstremaliajai situacijai subjekte, įregistruotame Valstybinės reikšmės ir pavojingų objektų registre - vadovų sprendimu; gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai - savivaldybių administracijų direktorių sprendimu; gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai - Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus sprendimu; gresiant ar susidarius ekstremaliajai situacijai ūkio objektuose - kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų ar jiems priklausančių objektų vadovų sprendimu.

perspėjimo prekybos signalas

Įspėjamojo garsinio ir įspėjamųjų balsu skelbiamų signalų perdavimo trukmė: Gyventojams civilinės saugos  signalai privalo perspėjimo prekybos signalas perduodami kartu su įspėjamuoju garsiniu signalu tokia tvarka: 45 sek. Tai kartojama 3 kartus. Bendra trukmė ne ilgesnė nei 3 min.

perspėjimo prekybos signalas

Galbūt jus domina